top of page

JENIS JENIS ZAKAT

Zakat terbahagi kepada dua, iaitu Zakat Fitrah dan Zakat Harta.

ZAKAT FITRAH

Pengertian Zakat Fitrah:

Zakat Fitrah ialah zakat diri yang difardhukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Syarat Wajib Zakat Fitrah

Orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri dan keluarga atau tanggungannya ialah:-

 • Individu yang mempunyai lebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.

 • Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.

 • Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan berkekalan Islamnya.

 • Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan

ZAKAT HARTA

 • ZAKAT PENDAPATAN     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

 • ZAKAT PERNIAGAAN     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

 • ZAKAT WANG SIMPANAN     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

 • ZAKAT EMAS/PERAK     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

 • ZAKAT PELABURAN/SAHAM     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

 • ZAKAT KWSP     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

 • ZAKAT TAKAFUL     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

 • ZAKAT TANAMAN PADI     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

 • ZAKAT PENTERNAKAN     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

 • ZAKAT HARTA GALIAN/HARTA KARUN     (Klik di SINI, untuk huraian lanjut)

bottom of page