top of page
Poster-2 (1).png

Soalan: Bagaimanakah mengira zakat padi mengikut fatwa terkini?

Jawapan: Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor (bilangan 6/2017) telah meluluskan bahawa kaedah pengiraan zakat padi:

Zakat Tanaman Padi = 5% X hasil bersih jualan padi (yang mencapai nisab padi)

Nisab Padi adalah 1.306 tan.

Harga Jualan Padi Semasa (1kg) contohnya = RM1.20

Oleh itu, dalam mengira zakat ke atas padi hendaklah menolak terlebih dahulu perbelanjaan yang terlibat, seperti upah membajak, baja dan sebagainya.

bottom of page