top of page

Mata wang wajib dikenakan zakat kerana ia boleh digunakan untuk bermuamalah sama dengan emas dan perak

Wang sama ada berbentuk kertas, syiling atau sebagainya setaraf dengan emas dan perak sebagai satu kuasa membeli. Nisab zakat wang simpanan adalah berdasarkan nilai semasa bagi nisab emas 20 mithqal (85 gram) atau perak (595 gram)

Dalil Wajib Zakat

Sabda Rasulullah s.a.w:

 

“Apabila kamu mempunyai 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham , dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar (salah satu matawang zaman dahulu yang digunakan di negara Arab). Apabila kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat bagi sesuatu harta kecuali genap setahun.”

(Hadis riwayat Abu Daud)

Kaedah Kiraan Wang Simpanan Zakat:

Simpanan Tetap

  • Apabila sesuatu simpanan tetap itu telah genap setahun dan jumlahnya melebihi daripada paras nisab (nilai 85 gram emas), maka
Simpanan Biasa
  • Ianya adalah dikira berdasarkan kepada jumlah baki pada hujung haul.
Simpanan Dalam Satu Akaun
  • Jika sesuatu simpanan itu telah genap setahun dan pada hujung haul (setelah ditolak faedah yang ada dalam tempoh tersebut) adalah melebihi paras nisab, maka seseorang itu wajib untuk mengeluarkan zakat atas wang simpanan.
Simpanan Dalam Beberapa Akaun
  • ​Jika seseorang itu mempunyai beberapa akaun simpanan, maka baki pada hujung haul dari setiap akaun simpanan tersebut mestilah dicampurkan untuk mengira zakat walaupun mungkin jika dikira satu-satu akaun, baki hujung haulnya tidak mencukupi nisab.
Zakat Hutang
Zakat ke atas hutang tiada nas yang jelas dan menjadi ikhtilaf dikalangan fuqaha. Perbezaan pandangan fuqaha ini adalah berasaskan samada zakat perlu dibayar ke atas wang yang dijangka terima ataupun tidak. Oleh itu, Majma Fiqh Islami OIC memutuskan :
  • Pemberi hutang adalah wajib membayar zakat setiap tahun, jika penghutang itu mampu membayar (pada tarikh haul pemberi hutang)
  • Jika penghutang itu tidak mampu / menangguhkan bayaran balik hutang, maka zakat wajib dibayar oleh pemberi hutang setahun selepas penerimaan / bayaran balik hutang tersebut.
Hutang yang boleh ditolak daripada harta wajib zakat adalah hutang yang perlu dibayar segera. Hutang yang pembayarannya bertangguh tidak mengurangkan zakat ke atas harta yang dimiliki tempoh semasa. Oleh itu hutang yang perlu dibayar pada tempoh datang daripada hasil atau harta akan datang tidak boleh ditolak.

Rumusan Aplikasi Zakat hutang

Pemiutang (Pemberi Hutang) – اَلدَّائِنُ

WAJIB ZAKAT

TIDAK WAJIB ZAKAT

Hutang yang diyakini dapat diperolehi; ( دين مرجو الأداء )

Hutang yang tidak diyakini dapat diperolehi; ( دين غير مرجو أخذه )

Bayar Setiap Haul

Bayar selepas cukup haul diperolehi

Penghutang (Penerima Hutang) – اَلْمَدِيْنُ

Sudah tertangguh / perlu dibayar segera untuk haul berkenaan

Hanya perlu bayar haul yang tertangguh/akan datang

BOLEH DITOLAK DARIPADA HARTA ZAKAT

TIDAK BOLEH DITOLAK DARIPADA HARTA ZAKAT

bottom of page