top of page

TAKAFUL RUMAH

IKHLAS Home Protect Takaful

Apakah manfaat yang ditawarkan?

 • Produk ini memberi perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kediaman atau harta peribadi anda daripada kerugian atau kerosakan akibat kebakaran, kilat, letupan, banjir, pecahan atau limpahan tangki air dan peril-peril lanjutan yang dilindungi di bawah Sijil Takaful.

        -  Perlindungan harta benda kediaman dan isi rumah yang komprehensif dalam satu sijil.

        -  Proses Tuntutan yang mudah dan cepat.

        -  Pulangan Lebihan (jikaada) sekiranya tiada tuntutan terhadap sijil.

 • PERCUMA IKHLAS Waqf & Endowment (IWE) berjumlahRM1,000* untuk setiap sijil individu

      * Tertakluk kepada terma & syarat

Siapakah yang layak memohon?
 • Pemilik rumah

 

 • Pemilik premis

 

 • Penyewa premis

IKHLAS Fire Takaful

Harta anda selamat dilindungi

Apakah manfaat yang ditawarkan?

 • Produk ini melindungi harta anda daripada kerugian atau kerosakan akibat kebakaran atau kilat. Dengan Sumbangan Takaful tambahan, anda boleh meluaskan perlindungan untuk peril seperti ribut, taufan, banjir, pecahan atau limpahan tangki air.

Siapakah yang layak memohon?
 • Pemilik rumah

 

 • Pemilik perniagaan

 

 • Pemilik premis

 

 • Penyewa premis

IKHLAS Houseowner/ Householder Takaful

            Melindungi kediaman dan isi rumah anda

Apakah manfaat yang ditawarkan?

 • Produk ini melindungi kediaman atau harta peribadi anda daripada kerugian atau kerosakan akibat kebakaran, kilat, letupan, banjir, pecahan atau limpahan tangki air atau peril-peril yang dilindungi di bawah Sijil Takaful.

Siapakah yang layak memohon?
 • Pemilik rumah

 

 • Pemilik premis

 

 • Penyewa premis

bottom of page