top of page

IKHLAS Fire Takaful

      Harta anda selamat dilindungi

Apakah manfaat yang ditawarkan?

  • Produk ini melindungi harta anda daripada kerugian atau kerosakan akibat kebakaran atau kilat. Dengan Sumbangan Takaful tambahan, anda boleh meluaskan perlindungan untuk peril seperti ribut, taufan, banjir, pecahan atau limpahan tangki air.

Siapakah yang layak memohon?
  • Pemilik rumah

 

  • Pemilik perniagaan

 

  • Pemilik premis

 

  • Penyewa premis

bottom of page