top of page

   TAKAFUL KENDERAAN

 • 24 Jam operasi pusat panggilan​

  - Ahli disediakan dengan perkhidmatan pusat 

    panggilan 24/7

 

 • 24 jam servis tunda (kemalangan dan kerosakan )

  - Sehingga kos maksima RM300 dengan jarak

     tundaan 100km​

 • Bantuan tepi jalan

  - Sehingga kos maksima RM200 

    a) Jumpstart

    b) Perkhidmatan tayar pancit

 • BANTUAN KECEMASAN

  - Sekiranya kemalangan terjadi, servis perkhidmatan

    ambulans atau seumpamanya​ akan diatur untuk

    menghantar Peserta ke pusat perubatan awam atau

    Swasta atau Hospital terdekat

 • SERVIS PENGHANTARAN BATERI

  - Sehingga kos maksima RM200 . Kos bateri baru ditanggung

     oleh peserta​

 • BANTUAN PERKHIDMATAN ALTERNATIF

    - Sekirenya kerja pembaikan tidak dapat diselesaikan ,

      Pengangkutan alternatif untuk meneruskan perjalanan

       akan diatur

 • PERCUMA - KHIDMAT AMBULANS ANTARA NEGERI

  - Sehingga kos maksima RM200

Perlindungan untuk Anda dan Kenderaan Anda

IKHLAS Private Car Comprehensive Plus Takaful

Apakah manfaat yang ditawarkan?
 • Perlindungan komprehensif standard

 

          -  Kerosakan kepada kenderaan anda disebabkan oleh kemalangan

          - Kerugian / kerosakan kepada kenderaan anda yang disebabkan oleh kecurian atau 

             kebakaran

          - Liabiliti sah untuk kecederaan tubuh, kematian dan / atau kerosakan harta benda kepada 

             pihak ketiga akibat kemalangan

 • Perlindungan bukan-tarif baru

 

          - Pengecualian lebihan wajib untuk pemandu yang tidak 

            dinamakan

 

          - Perlindungan kemalangan diri percuma untuk peserta 

             (Had: RM10,000.00)

 

          - Bayaran balik pengangkutan (Had: RM100)

 • Perkhidmatan Percuma 24 jam Bantuan IKHLAS Road Assist

 

           - Perkhidmatan percuma 24 jam yang termasuk perkhidmatan 

              menunda akibat kemalangan dan kerosakan, bantuan tepi jalan

              dan perkhidmatan penghantaran bateri.

 • Manfaat pilihan disediakan dengan tambahan sumbangan:

 • Endorsmen Kereta Sewaan Persendirian (bukan tarif);

 • Pengecualian untuk Penambahbaikan (bukan tarif);

 • Kerosakan akibat banjir, ribut, tanah runtuh dan sebarang malapetaka alam;

 • Perlindungan liabiliti penumpang;

 • Perlindungan bagi aksesori kereta anda;

 • Mogok, rusuhan dan kekecohan awam.

          *Nota: Adalah satu kesalahan di bawah undang-undang Republik Singapura untuk memasuki

                        negara tersebut tanpa perlindungan liabiliti penumpang ke atas motor takaful anda.

bottom of page