top of page

IKHLAS Comprehensive Private Car Takaful

Perlindungan untuk Anda dan Kenderaan Anda

Apakah manfaat yang ditawarkan?

15.tif
Perlindungan terhadap kerosakan kenderaan anda:
  • disebabkan oleh kemalangan
  • disebabkan oleh kebakaran atau kecurian kereta
  • menyediakan perlindungan liabiliti undang-undang terhadap kecederaan tubuh badan, kematian atau kerosakan harta pihak ketiga yang disebabkan oleh kemalangan
16.tif
Perlindungan tambahan bagi memenuhi keperluan anda
17.tif
Servis Bantuan Kecemasan 24 jam – Bantuan IKHLAS

Siapakah yang layak memohon?

Sesiapa yang memiliki kenderaan
bottom of page