top of page

IKHLAS P.A. Permata Takaful

Anda akan dilindungi 24 jam, di mana-mana sahaja di seluruh dunia

Apakah manfaat yang ditawarkan?

6.tif
Manfaat sehingga RM300,000 apabila berlakunya kematian akibat  Kemalangan
6.tif
Manfaat sehingga RM600,000 apabila berlakunya kematian ketika menaiki kenderaan awam
7.tif
Manfaat sehingga RM100,000 apabila berlakunya Hilang Keupayaan Kekal
3.tif
Elaun Hospital sehingga RM300 sehari
8.tif
Fi Ambulans sehingga RM500
9.tif
Manfaat Anak-anak, 20% daripada manfaat yang dinyatakan di atas sekiranya layak
10.tif
Perbelanjaan Pengebumian

Siapakah yang layak memohon?

Individu berumur 60 tahun ke bawah
 
Kanak-kanak berusia 18 tahun ke bawah; pilihan diberikan untuk melanjutkan Sijil Takaful sehingga berumur 23 tahun sekiranya masih mengikuti pendidikan sepenuh masa
bottom of page