top of page

IKHLAS Individual Medical Secure Takaful Rider - Pelan Bersama

Jaringan keselamatan dalam menghadapi ketidaktentuan hidup

Apakah manfaat yang ditawarkan?

Siapakah yang layak memohon?

  • Pelan tanpa tunai yang sepadan dengan bajet anda
  • Pelan berpatutan yang meliputi semua keperluan perubatan yang penting
  • Tiada ko-takaful bagi mengelakkan kekeliruan dan bil yang tidak menentu
  • Had seumur hidup yang tinggi
  • Penjagaan Jangka Panjang, tertakluk pada Had Seumur Hidup dan Tahunan
  • Meliputi Cukai Perkhidmatan Kerajaan dan Yuran Laporan Perubatan
  • Manfaat Kesihatan bagi memberi anda ganjaran kerana kekal sihat
  • Manfaat Matang/Serahan Sijil Takaful
Individu yang berumur 70 tahun ke bawah
bottom of page