top of page

IKHLAS Private Car Comprehensive Plus Takaful

Perlindungan untuk Anda dan Kenderaan Anda

Apakah manfaat yang ditawarkan?

Perlindungan komprehensif standard
18.tif
Kerosakan kepada kenderaan anda disebabkan oleh kemalangan
19.tif
Kerugian / kerosakan kepada kenderaan anda yang disebabkan oleh kecurian atau kebakaran
15.tif
Liabiliti sah untuk kecederaan tubuh, kematian dan / atau kerosakan harta benda kepada pihak ketiga akibat kemalangan
Perlindungan bukan-tarif baru
15.tif
Pengecualian lebihan wajib untuk pemandu yang tidak dinamakan
20.tif
Perlindungan kemalangan diri percuma untuk peserta
(Had: RM10,000.00)
17.tif
Bayaran balik pengangkutan
(Had: RM100)
Perkhidmatan Percuma 24 jam Bantuan IKHLAS Road Assist
17.tif
Perkhidmatan percuma 24 jam yang termasuk perkhidmatan menunda akibat kemalangan dan kerosakan, bantuan tepi jalan dan perkhidmatan penghantaran bateri.
Manfaat pilihan disediakan dengan tambahan sumbangan:
  • Endorsmen Kereta Sewaan Persendirian (bukan tarif);
  • Pengecualian untuk Penambahbaikan (bukan tarif);
  • Kerosakan akibat banjir, ribut, tanah runtuh dan sebarang malapetaka alam;
  • Perlindungan liabiliti penumpang;
  • Perlindungan bagi aksesori kereta anda;
  • Mogok, rusuhan dan kekecohan awam.
Nota: Adalah satu kesalahan di bawah undang-undang Republik Singapura untuk memasuki negara tersebut tanpa perlindungan liabiliti penumpang ke atas motor takaful anda.

Siapakah yang layak memohon?

Transaksi melalui FLAS untuk peserta individu
bottom of page