top of page

COMPREHENSIVE PERSONAL ACCIDENT BENEFIT(CPAB)

Jaringan keselamatan dalam menghadapi ketidaktentuan hidup

KELEBIHAN CPAB

1.Ada perlindungan kematian, hilang upaya kekal yang disebabkan kemalangan.

2.Ada juga % pampasan hilang anggota badan disebabkan kemalangan.

3.Tambahan manfaat adalah, tuntutan MC, tuntutan bil rawatan di klinik

swasta ataupun kecemasan di hospital swasta.

4.Dalam erti kata mudah, rider ini menawarkan pakej FULL COVER untuk kemalangan.

5.Ada 5 pilihan coverage seperti yang ditunjukkan di dalam rajah di bawah.

MANFAAT PELAN CPAB
Picture1.png

Pelindungan

  • Jika, semasa rider ini masih berkuatkuasa dan akibat daripada kemalangan, orang yang dilindungi meninggal dunia dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh kemalangan atau mengalami Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal(HUMK) atau Hilang Upaya Separa Kekal (PPD),amaun perlindungan Comprehensive PA Rider  akan dibayar, bergantung kepada keadaan seperti yang dinyatakan di dalam jadual pampasan.Jika orang yang dilindungi meninggal dunia semasa menaiki kenderaan awam atau menjadi mangsa kegiatan jenayah, dua kali ganda amaun perlindungan ADD Rider akan dibayar. Amaun perlindungan ADD Rider akan dibayar daripada dana risiko.

  • Jumlah maksimum amaun perlindungan HUMK boleh dibayar daripada semua sijil takaful yang diluluskan oleh syarikat ke atas orang yang dilindungi yang sama haruslah tidak melebihi Dua Juta Ringgit Malaysia (RM 2,000,000) bagi orang dewasa atau Lima Ratus Ribu Ringgit Malaysia (RM 500,000) bagi kanak-kanak berumur enam belas (16) tahun dan ke bawah.

  • Amaun perlindungan maksimum bagi perlindungan kemalangan peribadi haruslah tidak melebihi 5 kali amaun perlindungan asas.


 

Tempoh Menunggu HUMK

  • Amaun perlindungan ADD Rider akan dibayar secara sekaligus jika orang yang dilindungi mengalami HUMK untuk sekurang-kurangnya enam bulan secara berturut-turut akibat kemalangan,

Manfaat Hilang Upaya Separa Kekal (PPD)

  • Jika orang yang dilindungi mengalami PPD akibat kemalangan, mengalami kehilangan fizikal atau kehilangan kegunaan anggota badan atau organ atau kehlngan penglihatan yang tidak boleh pulih dalam tempoh dua belas bulan dari tarikh emalangan berlaku. Peratusan daripada amaun ADD rider akan dibayar bergantung kepada keadaan seperti yang dinyatakan di dalam jadual pampasan lebih dari satu tuntutan boleh dibuat di bawah anfaat PPD, dengan syarat jumlah amaun yang dibayar tidak melebihi 100% dari amaun perlidungan ADD rider

  • Sebarang amaun tuntutan yang dibayar di bawah manfaat PDD akibat kemalangan akan mengurangkan jumlah bayaran di bawah manfaat ini.


 

bottom of page